Категорија: Обавештења

Цена смештаја и исхране ученика за месец мај 2021. године

Цена смештаја и исхране ученика за месец мај 2021. године

Боравак у Дому 100% : Смештај:1.248,00 динара Исхрана (27 дана x 137,00 динара):3.699,00 динара Свега за мај:4.947,00 динара Свега (словима):четрихиљадедевесточетрдесетседамдинара Боравак у Дому 50% : Смештај:1.248,00 динара Исхрана (14 дана x 137,00 динара):1.918,00 динара Свега за мај:3.166,00 динара Свега (словима):трихиљадестошездесетшестдинара Текући рачун Дома:840-653667-79 ВАЖНО: У ПОЗИВУ НА БРОЈ ОБАВЕЗНО НАВЕСТИ ЛИЧНИ БРОЈ УЧЕНИКА КОЈИ ИМ [...]
Обавештење

Обавештење

Због предстојећих празника, радне јединице Ученичког центра Београд неће пружати услуге ученицима од четвртка 29. 04. 2021. године од 20 часова, до уторка 04. 05. 2021. године до 14 часова. У том периоду у Установи ће бити организовано дежурство. Срећан Ускрс и 1. мај.

Важно обавештење

Важно обавештење

У складу са препорукама Кризног штаба, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Одлуку да све средње школе у Републици Србији од понедељка 19. априла 2021. године, наставе са радом по комбинованом моделу, који важи од почетка школске године. Сходно овој Одлуци, Дом ученика средњих школа у Београду ће наставити са пружањем услуга смештаја […]

ПРОМЕНА НАЗИВА И СТАТУСА УСТАНОВЕ

ПРОМЕНА НАЗИВА И СТАТУСА УСТАНОВЕ

Објављивањем у „Службеном гласнику Републике Србије” бр. 32 од 02. априла 2021. године, ступила су на снагу – Решење Владе Републике Србије о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени статуса установе Дом ученика средњих школа у Београду и Решење Владе Републике Србије о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени назива установе […]

СТАТУСНА ПРОМЕНА – ПРОМЕНА НАЗИВА УСТАНОВЕ У УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

СТАТУСНА ПРОМЕНА – ПРОМЕНА НАЗИВА УСТАНОВЕ У УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД

Решењем о давању сагласности на Одлуку Управног одбора о промени назива установе Дом ученика средњих школа у Београду Владе Републике Србије од 01. априла 2021. године, наша установа, мења статус, те наставља делатност региструјући се као установа УЧЕНИЧКИ ЦЕНТАР БЕОГРАД – која обезбеђује смештај, исхрану, васпитни рад и одмор са ученицима. Управни Одбор Дома ученика средњих […]

Важно обавештење

Важно обавештење

Дана 05. марта 2021. Кризни штаб је, као једну од мера, донео Одлуку да од понедељка 08. марта 2021. године средње школе прелазе на онлајн наставу. Сходно овој Одлуци, Дом ученика средњих школа у Београду до даљег неће пружати услуге смештаја и исхране ученицима. Молимо Вас да на сајту Дома, пратите све информације које ћемо […]

Дом ученика средњих школа Београд почиње са радом

Дом ученика средњих школа Београд почиње са радом

Дом ученика средњих школа Београд почиње са радом у другом полугодишту 17. јануара 2021. године од 14 часова. Смештај ученика ће бити организован на исти начин као у првом полугодишту (у току недеље у дому бораве само ученици који прате наставу у школи). Срећан и успешан наставак школске године свим ученицима и запосленимa.

Отварање зимске сезоне у РЈ „Београд“ на Копаонику

     Поштовани,      Дом ученика средњих школа Вас овим путем обавештава, да се од 16.12.2020. године, у РЈ „Београд“ на Копаонику (популарно Машинац), отвара зимска сезона за школску 2020/2021. годину.      Такође Вас обавештавамо да се, услед епидемиолошке ситуације, неће традиционално организовати обележавање почетка зимске сезоне.      У борби против ширења […]

Уредбa о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

Уредбa о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19

     Имајући у виду да је Влада Републике Србије донела Уредбу о Допуни уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 и да је календар образовно-васпитног рада средњих школа усклађен са истом, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, сви облици наставе и учења у средњим школама, почев од […]

Одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19

Одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19

     Организација живота и рада у установама ученичког стандарда зависи од епидемиолошке ситуације, одлука Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid 19 и Министарства просвете, науке и технолошког развоја.      У складу са тим, Кризни штаб је донео одлуку да ће школе од 11. до 13. новембра бити на јесењем мини-распусту, који се […]