ИНФОРМАЦИЈА О УСЕЉЕЊУ

Усељење примљених ученика обавиће се 31.08.2023. године од 12 часова по следећем распореду, у свим радним јединицама Ученичког центра Београд:

 • I година од 12 до 14 часова;
 • II, III и IV година од 14 часова.

 

ОБАВЕЗА ПРИМЉЕНИХ УЧЕНИКА ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА ЈЕ:

 1. ДА ДОЂУ У ПРАТЊИ РОДИТЕЉА ИЛИ СТАРАТЕЉА, који том приликом потписује Уговор о коришћењу услуга Ученичког центра Београд;
 2. ДА ДОНЕСУ ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ НЕ СТАРИЈЕ ОД 15 ДАНА ОД ДАНА УСЕЉЕЊА;
 3. ДА ДОНЕСУ ИЗВОД ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ;
 4. ПРИЛИКОМ УСЕЉЕЊА ПОЖЕЉНО ЈЕ ДА УЧЕНИК ИМА КОД СЕБЕ.
 • топломер и приручну апотеку средстава за којa није потребан лекарски рецепт (лек за високу температуру, лек за стомачне тегобе, паковање ханзапласта и сл.), оверену здравствену књижицу;
 • средства за хигијену;
 • уколико ученик жели може да користи своју постељину, јастук и ћебе.

 

ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА ПРИЛИКОМ ПОТПИСИВАЊА УГОВОРА ЈЕ:

 1. ДА УПЛАТЕ ТРОШКОВЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ за месец септембар

За РЈ „Карађорђе” и РЈ „Змај”: ………….. 8.990,00

За РЈ „Алекса Дејовић”, РЈ „Петар Драпшин” и РЈ „Стеван Чоловић”: ………… 8.052,00

динара на жиро рачун  Ученичког центра Београд: 840 – 31392845 – 57; позив на број 97 – 0202148040174231700

 1. ДА ИЗВРШЕ УПЛАТУ НА ИМЕ ПОБОЉШАЊА УСЛУГА СМЕШТАЈА У УЧЕНИЧКОМ ЦЕНТРУ БЕОГРАД: 1.000,00 динара на жиро рачун Ученичког центра Београд: 840 – 31392845 – 57; позив на број 97 – 0202148040174231700;
 2. ДА ИЗВРШИ УПЛАТУ ЗА ИД КАРТИЦУ (ради евиденције присуства, исхране и коришћења евентуалних попуста за превоз) на жиро рачун Ученичког центра Београд 840 – 31392845 – 57; позив на број 97 – 0202148040174231700;

*НОВА КАРТИЦА – 700,00 динара (за ученике којима картица истиче 31.08.2023. године, као и за ученике који су први пут у нашој установи);

*ДУПЛИКАТ КАРТИЦЕ – 451,00 динара (за ученике који су изгубили или уништили картицу);

*ПРОДУЖЕЊЕ ЧЛАНАРИНЕ КАРТИЦЕ  249,00 динара (важи за ученике којима картица истиче 31.8. 2024. године).

Услуга исхране почиње у свим радним јединицама од 01.09.2023. године.

НАПОМЕНА:

Родитељи ученика су у обавези да обавесте Установу најкасније до 01.09.2023. године до 12 сати о евентуалној спречености ученика да се усели. У супротном ће се сматрати да је ученик одустао од места у Ученичком центру Београд.

Добро дошли!

 

РЈ „Карађорђе” и РЈ „Змај”

 

РЈ „Алекса Дејовић”, РЈ „Петар Драпшин” и РЈ „Стеван Чоловић”

 

Побољшање услуга смештаја УЦБ

 

ИД картица