Јавне набавке 2019

Јавне набавке 2019

Предмет јавне набавкеДокументацијаРок за достављање понуда
Текуће одржавање водовода и канализације ДУ-ЈНМВ-15/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
09.01.2020.године до 10 часова
Животне намирнице,прехрамбени производи и роба широке потрошње ДУ-ЈНД-12/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Измена и допуна конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 6
Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 2
Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 4
Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 7
Одлука о обустави поступка, партија 5
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 6
Обавештење о закљученом уговору, партија 6
Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 1
Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 3
Обавештење о обустави поступка јавне набавке, партија 5
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 3
Обавештење о закљученом уговору, партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 4
Обавештење о закљученом уговору, партија 4
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 7
Обавештење о закљученом уговору, партија 7
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 6
Обавештење о закљученом уговору, партија 3
Обавештење о закљученом уговору, партија 4
Обавештење о закљученом уговору, партија 710.01.2020.године до 10 часова
Радна и заштитна обућа за запослене ДУ-ЈНМВ-14/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.11.2019.године до 12 часова
Месо и месне прерађевине ДУ-ЈНД-11/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 1
Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 2
Одлука о закључењу оквирног споразума, партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 3
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 3
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 3
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
29.11.2019.године до 10 часова
Здравствени и санитарни прегледи запослених ДУ-ЈНМВ-13/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Појашњење конкурсне документације
I Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
II Појашњење конкурсне документације
II Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока
Одлука о додели уговора
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Одлука о обустави поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке

13.11.2019.године до 10 часова
Техничка опрема за ученичке кухиње ДУ-ЈНД-10/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
22.11.2019.године до 10 часова
Заштитна одећа и обућа за запослене ДУ-ЈНМВ-12/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, партија 1
Одлука о обустави поступка, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о обустави поступка, партија 2
25.10.2019.године до 10 часова
Текуће поправке и одржавање расхладних, термичких и других електромеханичких машина и апарата ДУ-ЈНМВ-11/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
03.10.2019. године до 10 часова
Текуће поправке и одржавање инсталација и опреме централног грејања и мерних и контролних инструмената ДУ-ЈНМВ-10/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Измена конкурсне документације
Коригована конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
12.08.2019. године до 10 часова
Рачунари и рачунарска опрема ДУ-ЈНМВ-09/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Појашњење конкурсне документације
I Измена конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
05.08.2019.године до 10 часова
Здравствени и санитарни прегледи запослених ДУ-ЈНМВ-08/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора, партија 1
Одлука о додели уговора, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
26.07.2019.године до 10 часова
Потрошни материјали,резервни делови и алати ДУ-ЈНМВ-07/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума,партија 1
Одлука о закључењу оквирног споразума,партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму,партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму,партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
12.07.2019.године до 10 часова
Кухињско посуђе и прибор за ученичке домове ДУ-ЈНМВ-06/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
11.07.2019. године до 10 часова
Контрола микробиолошке исправности хране, воде и брисева ДУ-ЈНМВ-05/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Измена и допуна конкурсне документације
Коригована конкурсна документација
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
09.07.2019. године до 10 часова
Намештај за ученичке домове ДУ-ЈНД-09/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Измена и допуна конкурсне документације
Коригована конкурсна документација 


Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
29.07.2019. године до 10 часова
Радови на демонтажи постојећих соларних кровних панела у ученичким домовима “Змај” и “Стеван Чоловић” и враћање система грејања санитарне топле воде у првобитно стање ДУ-ЈНМВ-04/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.06.2019. године до 12 часова
Услуга дератизације,дезинсекције и дезинфекције ДУ-ЈНМВ-03/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму


Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору

27.06.2019. године до 12 часова
Кухињске машине и опрема и машине за прање и сушење постељине у ученичким домовима ДУ-ЈНД-08/19Позив за подношење понуда 
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
 15.07.2019. године до 10 часова
Одржавање програмских пакета ДУ-ЈНПР-02/19Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума, 1. партија
Одлука о закључењу оквирног споразума, 2. партија
Одлука о закључењу оквирног споразума, 3. партија
Обавештење о закљученом оквирном споразуму,партија 1
Обавештење о закљученом уговору,партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму,партија 2
Обавештење о закљученом уговору,партија 2
Обавештење о закљученом оквирног споразума,партија 3
Обавештење о закљученом уговора,партија 3
Обавештење о закљученом уговору,партија 1
Обавештење о закљученом уговору,партија 2
Обавештење о закљученом уговору,партија 3
04.06.2019. године до 10 часова
Радови на уређењу приступне стазе са пролазом до објекта дома на Копаонику ДУ-ЈНР-07/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
28.06.2019. године до 10 часова
Радови на канализационој и хидрантској мрежи у ученичком дому “Алекса Дејовић” ДУ-ЈНР-06/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Измена конкурсне документације
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
Одлука о измени уговора
27.06.2019. године до 10 часова
Текуће инвестиционо одржавање помоћног објекта за смештај радника у РЈ “Београд” на Копаонику ДУ-ЈНР-05/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
   24.06.2019. године до 10 часова
Текуће инвестиционо одржавање ученичких домова ДУ-ЈНР-04/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора,партија 1
Одлука о додели уговора,партија 2
Обавештење о закљученом уговору, 1. партија
Обавештење о закљученом уговору, 2. партија
Одлука о измени уговора о јавној набавци,1.партија
Одлука о измени уговора о јавној набавци,2.партија
   12.06.2019. године до 10 часова
Пилеће месо ДУ-ЈНД-03/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Појашњење конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму
Обавештење о закљученом уговору
Обавештење о закљученом уговору
 08.05.2019. године до 10 часова
Нафтни деривати – горива, уља и адитиви ДУ-ЈНД-01/19 Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Измена конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума,партија 1
Одлука о закључењу оквирног споразума,партија 2
Одлука о закључењу оквирног споразума,партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом оквирном споразуму, партија 3
Обавештење о закљученом оквирном споразуму,партија 2
Обавештење о закљученом уговору,партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 3
Обавештење о закљученом уговору, партија 2
Обавештење о закљученом уговору, партија 1
Обавештење о закљученом уговору, партија 3

25.03.2019. године  до 10 часова
Животне намирнице,прехрамбени производи и роба широке потрошње ДУ-ЈНД-2/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
I Појашњење конкурсне документације
I Измена конкурсне документације
Одлука о закључењу оквирног споразума,партија 1
Одлука о закључењу оквирног споразума,партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму,партија 2
Обавештење о закљученом  уговору,партија 2
Обавештење о закљученом оквирном споразуму,партија 1
Обавештење о закљученом уговору,партија 1
Обавештење о закљученом уговору,партија 1
Обавештење о закљученом уговору,партија 2
11.04.2019. године до 10 часова
Испорука и уградња вентилационог система у новоизграђеном делу ученичког дома на Копаонику ДУ-ЈНМВ-01/19Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
26.03.2019. године до 10 часова
Испорука и уградња вентилационог система у новоизграђеном делу ученичког дома на Копаонику ДУ-ЈНМВ-01/19Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом уговору26.03.2019. године до 10 часова