Јавне набавке 2017

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

Предмет јавне набавке
Документација
Рок за

достављање понуда

Животне намирнице,прехрамбени производи и роба широке потрошње – Хлеб и пекарски производи за дом на Копаонику

ДУ-ЈНД-10/17

22.12.2017. до 10 часова
Текуће поправке и одржавање инсталација и опреме центалног грејања и мерних и контролних инструмената

ДУ-ЈНМВ-17/17

22.11.2017. до 10 часова
Заштитна одећа и обућа за запослене

ДУ-ЈНМВ-16/17

26.10.2017. до 10 часова
Текуће поправке и одржавање расхладних,термичких и других електромеханичких уређаја и апарата

ДУ-ЈНМВ-15/17

25.10.2017. до

10 часова

Израда спољњег противпожарног степеништа за евакуацију и дрвеног патоса у таванском простору ученичког дома “Алекса Дејовић”

(Адаптација таванског простора РЈ “Алекса Дејовић”)

ДУ-ЈНМВ-14/17

28.07.2017. до 10 часова
Намештај за опремање ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-13/17

30.06.2017. до 10 часова
Машине и опрема за кухиње и сервис за прање у ученичким домовима

ДУ-ЈНМВ-12/17

28.06.2017. до 10 часова
Животне намирнице,прехрамбени производи и роба широке потрошње

ДУ-ЈНД-09/17

15.11.2017. до 10 часова
Месо,месне прерађевине и јаја

ДУ-ЈНД-08/17

08.11.2017. до 10 часова
Контрола микробиолошке исправности хране, воде и брисева

ДУ-ЈНМВ-11/17

12.06.2017. до 12 часова
Радови на текућем одржавању објекта  ученичког дома “Карађорђе”

ДУ-ЈНМВ-10/17

30.05.2017. до 10 часова
Радови на замени дела кровног покривача и кровне конструкције ученичког дома на Копаонику

ДУ-ЈНР-07/17

12.06.2017. до 10 часова
Грађевинско-занатски радови на санацији и адаптацији ученичког дома “Алекса Дејовић”

ДУ-ЈНР-05/17

07.06.2017. до 10 часова
Замена ламината у домовима “Змај” и “Петар Драпшин” и други радови на текућем одржавању објекта ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-09/17

15.05.2017. до 10 часова
Радови на текућем одржавању објекта ученичког дома “Стеван Чоловић”

ДУ-ЈНМВ-08/17

11.05.2017. до 10 часова
Нафтни деривати-горива,уља и адитиви-уља за возила и адитиви за уља

ДУ-ЈНПР-06/17

10.05.2017. до 10 часова
 

Радови на текућем одржавању објекта ученичког дома “Петар Драпшин”

ДУ-ЈНМВ-07/17

 

08.05.2017. до 10 часова
Радови на замени столарије у ученичком дому “Змај”-Земун

ДУ-ЈНМВ-06/17

21.04.2017. до 10 часова
Постављање подних противклизних трака у објектима ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-05/17

06.04.2017. до 10 часова
Одржавање програмских пакета

ДУ-ЈНПР-03/17

30.03.2017. до 10 часова
Горива за моторна возила

ДУ-ЈНМВ-04/17

30.03.2017. до 12 часова
Потрошни материјали, резервни делови и алати

ДУ-ЈНМВ-02/17

27.02.2017. до 10 часова
Пилеће месо

ДУ-ЈНД-04/17

20.02.2017. до 10 часова
Средства за одржавање хигијене

ДУ-ЈНД-02/17

10.02.2017. до 10

часова

Услуга дератизације,дезинсекције и дезинфекције

ДУ-ЈНМВ-01/17

  19.01.2017. до 10 часова
Нафтни деривати – горива, уља и адитиви

ДУ-ЈНД-03/17

08.02.2017. до 10

часова

Електрична енергија

ДУ-ЈНД-01/17

   30.01.2017. до

10 часова

X