Јавне набавке 2018

Јавне набавке 2018

 

Предмет јавне набавке
Документација
Рок за

достављање

понуда

САНАЦИЈА ДЕЛА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ УЧЕНИЧКОГ ДОМА “АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ” 08.01.2019. године до 10 часова
СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ДУ-ЈНД-08/18

30.01.2019. године до 10 часова
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ДУ-ЈНД-07/18

09.01.2019. године до 10 часова
ЗАШТИТНА ОДЕЋА И ОБУЋА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

ДУ-ЈНМВ-20/18

13.11.2018. године до 10 часова
УРЕЂЕЊЕ ЕНТЕРИЈЕРА ТЕРАСЕ ДОМА НА КОПАОНИКУ

ДУ-ЈНМВ-18/18

01.11.2018. године до 10 часова
ВЕНТИЛАЦИОНИ СИСТЕМ У КУХИЊИ ДОМА НА КОПАОНИКУ

ДУ-ЈНМВ-19/18

30.10.2018.године до 10 часова
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ РАСХЛАДНИХ,ТЕРМИЧКИХ И ДРУГИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИХ УРЕЂАЈА И АПАРАТА

ДУ-ЈНМВ-17/18

04.10.2018.године до 10 часова
КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ДУ-ЈНМВ-16/18

03.10.2018.године до 10 часова
ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕДИ ЗАПОСЛЕНИХ

ДУ-ЈНМВ-15/18

04.10.2018.године до 11 часова
НАМИРНИЦЕ ЗА УЧЕНИЧКИ ДОМ НА КОПАОНИКУ

ДУ-ЈНД-6/18

15.10.2018.године до 10 часова
УСЛУГЕ АУТОБУСКОГ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА И ДРУГИХ КОРИСНИКА ПРЕМА ПОТРЕБАМА “ПРОГРАМСКЕ СЛУЖБЕ” НАРУЧИОЦА

ДУ-ЈНУ-5/18

01.10.2018.године до 10 часова
РАДОВИ НА ЗАТВАРАЊУ ТЕРАСЕ ДОМА НА КОПАОНИКУ ФИКСНИМ И ПОКРЕТНИМ ЕЛЕМЕНТИМА ПО ОБОДУ

ДУ-ЈНР-04/18

13.08.2018.године до 10 часова
СОФТВЕРИ

ДУ-ЈНМВ-14/18

20.07.2018.године до 10 часова
РАДОВИ НА ХИДРОТЕХНИЧКИМ ИНСТАЛАЦИЈАМА ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ И САНИТАРНОГ ЧВОРА ДОМА “АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”

ДУ-ЈНМВ-13/18

13.07.2018.године до 10 часова
БРАВАРСКИ И ЛИМАРСКИ РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ УЧЕНИЧКИХ       ДОМОВА

ДУ-ЈНР-03/18

27.07.2018.године до 10 часова
РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ТЕРЕНА И ДВОРИШТА УЧЕНИЧКОГ ДОМА “АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ”    ДУ-ЈНМВ-12/18 03.07.2018.године до 10 часова
ДУШЕЦИ,ПОСТЕЉИНА,ЈАСТУЦИ И СТОЛЊАЦИ           ДУ-ЈНМВ-11/18 29.06.2018.године до 10 часова
МОЛЕРСКИ РАДОВИ НА КРЕЧЕЊУ И ФАРБАЊУ УЧЕНИЧКИХ ДОМОВА

ДУ-ЈНМВ-9/18

15.06.2018.године до 10 часова
 

ФИКСНА И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА

ДУ-ЈНМВ-10/18

12.06.2018. године до 10 часова
ЗАМЕНА КОТЛА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ НА ЛОЖ УЉЕ У ДОМУ НА КОПАОНИКУ

ДУ-ЈНМВ-8/18

29.05.2018. до 10:00 часова
Видео надзор у објектима ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-6/18

28.05.2018. до 10 часова
Намештај за опремање ученичких домова

ДУ-ЈНМВ-7/18

 

18.05.2018. до 10 часова
Машине и опрема за кухињу и сервис за прање у ученичким домовима

ДУ-ЈНМВ-5/18

15.05.2018. до 10 часова
Опрема пекаре за дом на Копаонику

ДУ-ЈНМВ-4/18

03.05.2018. до 10 часова
Моторно возило за дом на Копаонику

ДУ-ЈНМВ-3/18

25.04.2018. до 10 часова
Радови на репарацији и замени столарије у ученичким домовима

ДУ-ЈНМВ-2/18

19.04.2018. до 10 часова
Радови на текућем одржавању и санацији терасе,санитарног чвора и магацинског простора дома на Копаонику

ДУ-ЈНР-02/18

08.05.2018. до

10 часова

Радови на уређењу таванског простора анекса дома на Копаонику

ДУ-ЈНР-01/18

27.04.2018. до

10 часова

Замена кухињских парохватача у дому “Карађорђе”

ДУ-ЈНМВ-1/18

31.01.2018. до

10 часова