Позив за учешће у програму подршке „Припреми се – упиши се“ 2022/23.

Задовољство нам је да вас обавестимо да Ученички центар Београд и ове године учествује у програму подршке за матуранте при упису на факултет под називом Припреми се – упиши се“ у организацији Центра за развој каријере Универзитета у Београду.

Програм „Припреми се – упиши се“ осмишљен је тако да матуранте оснажи у проналажењу релевантних информација, преузимању одговорности за доношење одлука, постављању циљева, као и освешћивању својих потенцијала и простора за развој. Поред психолошко-педагошке подршке која ће бити доступна свим заинтересованима, ученици се могу пријавити и за финансијске олакшице чије уступање утврђује Универзитет у договору са факултетима.

КО МОЖЕ ДА СЕ ПРИЈАВИ:

Ученици четврте године средње школе – станари домова ученика из друштвених група које су неправедно заступљене у високом образовању и којима је отежан приступ високом образовању/ученици са хендикепом, ученици из породица које имају мале финансијске приходе, припадници ромске националности, ученици из сеоских средина, ученици без родитељског старања, из једнородитељских или хранитељских породица, као и из породица у којима нико није завршио или не похађа факултет или високу школу, и који су високо мотивисани да наставе школовање на Универзитету у Београду.

Уступање ФИНАНСИЈСКИХ ОЛАКШИЦА подразумева:

  1. ослобађање од плаћања припремне наставе за пријемни испит,
  2. обезбеђивање бесплатних консултација са наставним особљем током припреме за пријемни испит и/или,
  3. ослобађање од плаћања накнаде за полагање пријемног испита.

Факултети који учествују у програму „Припреми се – упиши се“ обезбеђују једну, две или све три од набројаних олакшица за неколико ученика у склопу овог програма.

Финансијске олакшице понудило је 24 факултета у саставу Универзитета у Београду: Архитектонски, Биолошки, Ветеринарски, Географски, Грађевински, Електротехнички, Математички, Машински, Пољопривредни,  Правни, Стоматолошки, Технички факултет у Бору, Технолошко-металуршки, Учитељски, Факултет безбедности, Факултет за физичку хемију, Факултет политичких наука, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Фармацеутски, Физички, Филолошки, Хемијски факултет, Саобраћајни, Економски факултет.

НАПОМЕНА: могуће је да још неки факултети УБ потврде учешће до истека рока 10.11.2022. године.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

За конкурисање за финансијске олакшице, потребно је да ученици приложе:

  • попуњен пријавни формулар (део који попуњава ученик и део који попуњава стручни сарадник),
  • копије сведочанстава из првог, другог и трећег разреда,
  • мотивационо писмо ученика, према приложеном обрасцу,
  • писмо препоруке васпитача/стручног сарадника/наставника,
  • копију уверења о просечном приходу по члану породице које су ученици приложили приликом уписа у дом.

РОК ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНАТА: 16.11.2022године

ПРИЈАВУ ПРЕДАТИ СТРУЧНОМ САРАДНИКУ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Желимо вам пуно успеха у програму „Припреми се – упиши се“.

X