Дани толеранције у РЈ „Карађорђе и РЈ „Змај

„У РАЗЛИКАМА ЈЕ НАША СЛИЧНОСТ“

Толеранција подразумева уважавање туђих идеја и ставова, поштовање, прихватање. Уважавање богатства различитости представља нашу форму изражавања и начин да будемо људи. Она је заснована на знању, отворености комуникацији и слободи. Овог пута ми смо се одлучили да обележимо недељу толеранције кроз увек актуелну и непресушну тему „Младалачке љубави“. Ученици су кроз едукативну активност имали прилику да изразе своје ставове о толеранцији у љубави – кроз лајт мотив: „Ако очекујемо поштовање, морамо показати и разумевање“! Радионицу је водила васпитач Јелена Драгићевић.

Поред наведенога у склопу „Недеље толеранције“ реализована је и радионица „Превенција употребе говора мржње“. Радионице је одржана са циљем да се ученици упознају са појмом и основним карактеристикама говора мржње. Посебан акценат је стављен на  повећање сензибилитета за препознавање говора мржње у свакодневној језичкој комуникацији и критичког односа према њему. Радионицу су реализовале стручни сарадник Мирјана Лазић и васпитач Нада Кековић.

Поводом Међународног дана толеранције у РЈ „Змај“ организован је итурнир у баскету између ученика и ученица. Турнир су организовали васпитачи Милица Илић и Миодраг Подовац. Кроз такмичење ученици су научили да сарађују са другом децом, да прихвате себе и друге без осећаја супериорности или инфериорности. Циљ такмичења је да се промовишу позитивне друштвене вредности као што су толеранција, култура дијалога, ненасилна комуникација, фер плеј.

Спорт омогућава платформу за учење и развијање вештина, као што су дисциплина, самопоуздање и лидерство, а уједно у спортисту укорењује принципе као што су толеранција, сарадња и поштовање. Када се нагласе ови позитивни аспекти спорта,  спорт може постати огромна сила за покретање позитивних друштвених промена у културама и заједницама широм света, јер има способност да трансформише животе појединаца.

На овај начин кроз спорт, игру и радионицеученицимаје дата прилика да се друже и размењују искуства са другимате стекну вештине које одликују толерантне људе, способне да прихвате различитости међу људима.

Обележавање недеље толеранције и љубазности у РЈ „Карађорђе“

У РЈ „Карађорђе“ претходне седмице смо активно радили на развијању и промоцији различитих хуманих вредности попут толеранције, емпатије, љубазности, доброте, уважавања различитости, подршке, разумевања… Иако се трудимо да у свакодневном контакту водимо наше ученике путем људскости и врлина, овај пут смо развијали и афирмисали исте кроз игру и креативан рад. Из многих разговора током различитих активности наших ученика, васпитача Гроздане Гаћеше, Дине Илић, Александре Копање, Јоване Михаиловић, Данке Ивановић и стручног сарадника, настало је неколико паноа, а „изниколо“ је и „ Дрво доброте“ које ће красити просторије наше радне јединице. Васпитач Милош Касалица је припремајући ученике за турнир у стоном тенису развијао код њих тимски дух и промовисао фер плеј.