Конференција

На Копаонику  се од 24-27. марта  одржала традиционална Конференција о васпитном раду у ученичким домовима у Републици Србији у организацији Института за економију и право. Запослени у васпитној служби Ученичког центра Београд имали су прилику да, током два дана трајања Конференције, присуствују предавањима и представе своје радове. Након поздравног говора Мирослава Лукића испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја ,  имали смо прилику да чујемо вишеструко корисна предавања:  Ане Кесић о проблемима менталног здравља код адолесцената, Љиљане Плазинић о настави на даљину и како задржати ученика испред екрана, Богољуба Лазаревића о сталном стручном усавршавању васпитача и стручних сарадника у домовима ученика, а Драгана Трифуновић нам је презентовала акредитован програм стручних сарадника Дома ученика „Јелица Миловановић“.

Током другог дана рада конференције, Ученички центар Београд имао је пет представника који су учествовали у раду три  секције. У секцији Адаптација и учење васпитач РЈ „Петар Драпшин“, Јелена Вицо¸ представила је свој рад Поремећаји исхране, упознајући присутне о врстама поремећаја, као и својим искуствима и сазнањима о овом проблему до којих је дошла у раду са ученицима. У секцији Животне вештине, васпитач из РЈ „Змај“, Александрија Караичић, изнела је своја искуства у дугогодишњем раду са ученицима и родитељима представивши тему  Управљање тешким разговорима. Стучни сарадник, педагог у РЈ “Карађорђе, Данијела Илић, је својим радом Тим за вршњачку медијацију привукла пажњу слушалаца због јединствене теме, начина презентације и истицања потребе за оваквим начином рада са ученицима. У оквиру секције Живот у заједници, васпитач из РЈ „Стеван Чоловић“, Јелена Митановић и васпитач из РЈ“Алекса Дејовић“, Јована Јелић, представиле су пројекат Е твининг- упознајмо се- културном баштином до толеранције, у који се наша установа укључила на почетку ове школске године.
Осим стручних и професионалних усавршавања, имали смо прилику да у непосредном разговору са колегама из целе земље поделимо мишљења и искуства у раду.