Конструктивно реаговање на стрес

У РЈ „Петар Драпшин“ одржана је радионица на тему „Конструктивно реаговање на стрес“. Ученици су се на почетку активности упознали са појмовима стресор и стрес и повезаношћу са емоционалним реаговањем. Информисали смо их о најчешћим изворима и последицама стреса, а чули смо и њихова искуства и ставове о томе шта је оно што може бити окидач за појаву стреса у свакодневном животу средњошколаца. Ученицима је предочено какве ефекте дуготрајан стрес може имати на људски организам, односно до каквих психосоматских и психофизиолошких обољења он може довести. Кроз следећу активност ученици су поделили са групом на које све начине „осећају“ стрес у свом организму.

Ученици су затим имали прилику да се упознају са АБЦ моделом РЕБТ приступа (рационално- емотивна бихејвиорална терапија) Алберта Елиса.  Основна идеја овог модела је да начин на који размишљамо доводи до емоција које осећамо, тј. да догађаји сами по себи нису окидач за наше емоције и наше понашање, већ начин на који се ти догађаји когнитивно обрађују и процењују („Људи нису узнемирени стварима по себи, већ својим погледом на њих“, Епиктет). Кроз своје примере стресних ситуација учесници радионице имали су прилику да сагледају да их је ирационални (песимистичан) начин размишљања довео до стања напетости и стреса, као и да је могуће размишљати и перципирати околности на другачији (оптимистичнији и рационалнији) начин. Оснаживањем радионалног начина размишљања и прихватањем сопствене одговорности за промену, ученици уче да јачају капацитете за суочавање и превладавање стреса.

У завршном делу активности учесници су имали прилику да се упознају са техникама опуштања и каналисања стреса, као и да поделе са групом начине на који се релаксирају када дође до појаве стреса и напетости.

 

Психолошко- педагошка секција