Међународни дан борбе против вршњачког насиља

РЈ „Алекса Дејовић“

Дан розе мајица, познат и као Дан борбе против вршњачког насиља, обележава се последње среде у фебруару, тачније 28. фебруара ове године. У РЈ „Алекса Дејовић“ одлучили смо да последњу недељу овог месеца посветимо превентивним активностима када је у питању ова тема.

Изградња здравих односа један је од најбољих начина да се спречи малтретирање и створи безбедно окружење. Вођени овом мишљу, мушки део нашег колектива организовано је такмичење „Игре без граница“. Ученици су имали прилике да тестирају своје вештине и тимски дух у једном забавном и узбудљивом окружењу, које промовише пријатељско такмичење и међусобну подршку унутар групе.

Истог дана, у холу наше РЈ постављен је розе штанд на коме је све било у знаку ове боје, од украса у виду балона до самог послужења. Уз грицкалице и освежење разговарано је на тему насиља и значају солидарности са жртвом. Ученици су кроз поруке на зиду исказали како би пружили подршку и утеху потенцијалним особама које трпе насиље.

Међу онима стидљивијима је спроведена интерна анкета о вршњачком насиљу која нам је дала увид у њихова размишљања и на које делове би требало ставити акценат у даљем раду са њима.

Ученици су направили пано, а порука гласи да борба против насиља не сме бити селективна и декларативна.

Одржана је и радионица „Превенција дигиталног насиља“ које је, последњих година, у порасту. Ученици су коментарисали шта све спада под дигитално насиље, као и које су његове последице. Говорили смо о значају развијања вештина ненасилне комуникације, неговању атмосфере разумевања и нулте толеранције на сваку врсту насиља.

Овај дан слави различитост и креира окружење где би сваки појединац требало да се осећа сигурно, цењено и поштовано. Ово је уједно и циљ свих васпитача и стручног сарадника који су кроз сарадњу и различите активности желели да подигну свест о овој теми.

Маријана Шешић, васпитач

РЈ ,,Карађорђе“

Као и претходних година и ове последње среде у месецу фебруару 28. 02. 2024. године обележили смо Дан розе мајица кроз различите едукативне садржаје.

Једна од активности била је израда паноа, затим креација ,,Башта“ са афирмативним и позитивним порукама вршњачкој групи а сврха је промовисање емпатије, поштовање различитости и толеранције.

У оквиру Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања реализована је радионица на тему ,,Друг није мета“. Кроз разговор смо напоменули важност препознавања и адекватног реаговања на сваки облик насиља и у ту сврху направили тематски пано.

Како бисмо што више ученика подсетили на значај борбе против вршњачког насиља, организован је и штанд у холу дома и том приликом смо разговарали о овој теми. Размењивали смо мишљења о дружењу, прихватању, ризицима друштвених мрежа и могућег негативног утицаја групе (делили едукативни материјал и симболично гласали за другарство и солидарност).

Презадовољни одазивом да заједнички станемо на страну пријатељства и ненасиља, надамо се да ће се ученици нашег дома увек састајати у овом расположењу.

Радна јединица ,,Карађорђе“

Александра Вујновић

Марина Обрадовић

Александра Копања

Јована Михајловић

Милица С. Буторајац

Милена Станимировић

РЈ „Петар Драпшин“

Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Последња среда у фебруару се обележава као Међународни дан борбе против вршњачког насиља, под називом ,,Дан розих мајица“, а ја сам то обележила са целом васпитном групом кроз разговор о толеранцији, емпатији, поштовању различитости, развијању сарадње и оснаживању за ненасилно решавање конфликата. Ученице су причале о личним искуствима, из школе и дома. Наводиле су примере како су разрешиле ситуације у којима су биле изложене некој врсти насиља. Сложиле су се да је међу младима најзаступљеније вербално, електронско и социјално насиље. Разговарали смо о постојању Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања. Подсетила сам ученице ко су чланови Тима у нашем дому и нагласила да се тежи нултој толеранцији насиља, која се може остварити само у сарадњи са ученицима. Позитивно је што ученице изражавају јасан став да се обрате за помоћ васпитачима када се нађу у улози жртве или сведока насиља. Већина испољава емпатију, социјалну одговорност и спремност да помогне некоме ко можда нема снаге, храбрости или поверења да се обрати за помоћ.

Васпитач Јелена Вицо

Педагошка секција

У оквиру Педагошке секције, у дому ученика „Петар Драпшин“ реализована је превентивна активност поводом обележавања Дана розе мајица (Међународног дана борбе против вршњачког насиља). Циљ активности био је подизање свести о присутности вршњачког насиља, препознавање насиља и адекватно реаговање у случају појаве насиља у њиховом окружењу. Ученици су били у прилици да размене своје ставове и искуства о овој проблематици. Дефинисани су значајни појмови везани за ову тему и предочене врсте и нивои насиља. Оквирно су представљени резултати анкете о присутности насиља у дому. У оквиру превентивне активности приказан је и едукативни филм „Преображај“ који обрађује тему вршњачког насиља, а који је на присутне ученике оставио снажан утисак.

Васпитач Матић Марија

Ликовна секција

Међународни дан борбе против вршњачког насиља, познатији као Дан розе мајица, у РЈ „Петар Драпшин“ обележили смо предавањем и упознавањем са историјатом овог важног датума, као и пројекцијом филма „Насилници“, након чега је уследила дискусија о утисцима које је на ученике филм оставио. Анализирајући целокупну причу, дошли смо до закључка да ће најбољи резултат у борби против насиља сваке врсте доћи када се у том задатку удруже свим снагама: породица, друштво и институције. Свака од ових ставки подједнако је важна у нашој борби за друштво без дискриминације и насиља. Породица, друштво и институције имају подједнак утицај, и сваки од њих је неискључив.

Поред паноа, у оквиру Ликовне секције снимили смо и краћи видео са афирмативним порукама које треба да охрабре ученике да се против насиља боре, и на њега не пристају.

Васпитачи Ана Јаблановић и Миљана Шилобад

Васпитна активност

У оквиру практичног приказа васпитне активности, са темом „Конструктивно решавање сукоба“, ученици су били упознати са природом конфликата у међуљудским односима, неопходним разликама у навикама, културама, интересовањима, потребама, као и са тиме да све те различитости код других треба уважавати, а комуникација у случају сукоба интереса треба да буде одмерена и пуна поштовања. Научили су да је потребно разлучити важно од неважног, када су у питању међусобне разлике, а поврх свега освестити сопствену одговорност у решавању сукоба. Дати су савети за одржавање добрих међуљудских односа и ученици су позвани на разумевање и срдачност у интеракцији са другима.

Васпитач Ана Петровић

Турнир у стоном фудбалу

Поводом обележавања Дана розе мајица уприличили смо одржавање турнира у стоном фудбалу  у мешовитој категорији у циљу промовисања фер-плеја кроз прихватање пораза и похвале победника упркос различитостима које су одликовале такмичарске екипе. Подизање свести о значају реаговања на вршњачко насиље је обележило наше дружење.

Васпитачи Аксентије Васић и Сања Дамјановић 

Турнир у стоном тенису

Дан розе мајица обележили смо у дому још једном спортском активношћу: турниром у стоном тенису, који увек привуче доста учесника. То су ученици различитих узраста, пола, а и нивоа вештине у овом спорту. Такмичење је протекло у добром расположењу, а велику улогу у догађају имала је и публика сачињена од вршњака који су навијали и подржавали другаре у мечу. Победник је освојио слатки пакет и честитке свих присутних.

Васпитач Александар Племић

РЈ „Стеван Чоловић“

Поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља, а  у циљу превенције и указивања на значај ове теме реализована је активност-радионица                               „Стоп насиљу-окрени се пријатељству“.

Циљ радионице је био да се подигне свест о овом проблему, кроз дефинисање насиља и облика насиља, упућивања у одлике жртве и насилника, последице насиља, начину на који се насиље може спречити као и оснаживању за пријаву било које врсте насиља. Како насиље било којег облика нема оправдања, ученици су упућени на ненасилно решавање сукоба и конструктивну комуникацију, али и развијање емпатије, толеранције, солидарности, сарадње и ширења пријатељства. На крају активности ученици су написали поруке подршке, које имају заједничку поруку СТОП НАСИЉУ- ОКРЕНИ СЕ ПРИЈАТЕЉСТВУ. Ову активност са ученицима су реализовале васпитачи Љиљана Дашић и Бојана Ђукановић.

Истим поводом, у циљу превенције вршњачког насиља дана 28.02.2024. припремљен је и реализован едукативни програма. Ученици су имали прилику да сазнају зашто се обележава „Дан розе мајица“, да погледају филм „Насилници“ и да га анализирају и да учествују у радионици „Сагледавање проблема вршњачког насиља из различитих улога“. Ове активности са ученицима су  реализовале  стручни сарадник Мирјана Лазић и васпитачи Жељана Вујић и Марина Џелетовић.

РЈ „Змај“

Међународни дан превенције вршњачког насиља, познат и као „Дан розе мајица“ у РЈ Змај обележен је низом активности у циљу промовисања толеранције, емпатије, поштовања различитости, развијања сарадње и оснаживања за ненасилно решавање конфликата. Тако су наши ученици и ове последње среде у фебруару учествовали у неколико едукативних активности.

Уоквиру Тима за превенцију употребе психоактивних супстанци реализован је едукативни програм који се односио на превенцију ризичних понашања. Ученици су имали прилику да одгледају филм „Моја прича“ и учествују у дебати „Превенција ризичних понашања у адолесценцији“. Активност су реализовале педагог Мирјана  Лазић и васпитач Јелена Драгићевић.

Секција за културу живљења овај Дан је обележила кроз дискусију са ученицима  и писање порука које осуђују насиље и подстичу развијање позитивне климе међу вршњацима, равијање емпатије и разумевања. Овим порукама украшен је хол дома. Активност су реализовали васпитачи Марина Станковић, Милица Илић и Нада Кековић.

Тим за кризне интервенције је кроз едукативни филм „Насилници“, дискусију, радионицу „Сагледавање проблема вршњачког насиља из различитих улога“ и писање „графита“ указао на значај подизања свести о проблему све присутнијег вршњачког насиља, пружању подршке и превенцији насиља. У реализацији активности учествовали су педагог Мирјана Лазић и васпитачи Милоје Кнежевић и Нада Кековић.

Путем ових активности послата је јасна порука „СТОП ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ“! Циљ поруке је осуђивање и реаговање на насиље, подстицање племенитости, конструктивне комуникације, разумевања и прихватања различитости. Надамо се да ће овакве и сличне активности допринети правилном реаговању у случају појаве  насиља и допринети стварању сигурнијег и подстицајнијег окружења за све ученике.

X