Обука за интерне аудиторе (HACCP и ИСО 9001/2015)

Током 31. 03. и 01. 04. 2022. у просторијама радне јединице Кaрађорђе одржана је обука за интерне аудиторе система менаџмента квалитетом и система HACCP према захтевима стандарда ИСО 9001/2015 и смерница CXC 1-1969 ver. 5 из 2020.
Наша установа настоји да кроз константан рад и праћење свих релевантних прописа унапређује своје деловање у свим аспектима свог рада. Управо због тога се и трудимо да се стално усавршавамо. Пратећи политику квалитета коју пружамо нашим корисницима, настојимо да стално радимо на побољшању квалитета нашег рада.