Обука „Заштита података о личности“

Дана 14. јуна 2023. године предавачи Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности одржали су Обуку „Заштита података о личности“ запосленима у Ученичком центру Београд.

Стручни предавачи су, свако у свом делокругу рада, упознали присутне са правним оквирима заштите података о личности у Републици Србији, основним појмовима у Закону о заштити података о личности, начелима обраде података и условима за закониту обраду, обавезама руковаоца и обрађивача, мерама заштите и безбедности обраде, ограничењима у обради података, правима на исправку, допуну, брисање и преносивост података. Такође су објаснили улогу, обавезе и начин рада лица за заштиту података о личности на нивоу Установе.

Представници свих служби наше установе присуствовали су овој обуци и упознали се са обавезама и правима у свом делокругу рада везано за обраду и заштиту података о личности.

Предавачи су веома успешно, након презентовања теоријских информација, остварили интеракцију са запосленима укључивши их у разговор, размену питања, недоумица на које наилазе током рада, дајући им врло конкретне одговоре, као и савете о даљем поступању у раду.

С обзиром на чињеницу да у свакодневном раду, у свим службама наше установе, процесуирамо велики број података оваква обука је свакако корисна, а циљ је унапређење рада и његово спровођење у складу са Законом о заштити података о личности Републике Србије.

X