Превенција током епидемије covid-19

План рада Здравственог клуба радне јединице Петар Драпшин, према препорукама Министарства просвете, подразумева да се на почетку школске године у септембру месецу обрати пажња на рад Здравственог клуба у правцу превенције ширења covid 19 међу ученицима у дому.

Планом је предвиђено да се ученици информишу, подсете, упуте, обавесте и мотивишу  да поштују мере превенције које је прописало Министарство просвете за домове ученика, како би се заражавање ученика у дому свело на минималан број.

Чланови секције су направили пано за потребе дома и урадили истраживање (разговори, правилници, сајтови на основу којих је израђен горе поменути  пано) везано за мере превенције. Обављени су разговори са ученицима, подсећајући их на важност опрезности и поштовања предлога за заштиту здравља. Посебно се инсистирало на личној и домској хигијени што су ученици испоштовали.

Захвалила бих се ученицама које су активно учествовале у припреми и изради паноа: Петра Гашовић, Сандра Читаковић, Николина Штуловић и Јована Шћепановић.

Део атмосфере са секције  илустровали смо и видео снимком у прилогу.

 

PЈ Петар Драпшин

Васпитач Ана Петровић