Примени методу по својој мери

Током протекле недеље у РЈ „Змај” и „Стеван Чоловић” реализована је активност са ученицима на тему „Методе успешног учења”. У жељи да кроз групни рад подстакнемо на континуирано и успешно учење ученика који су због незадовољавајућег успеха на првом класификационом периоду постали обесхрабрени или незадовољни.

Активност је реализована кроз неколико сегмената:

• у првом делу ученици су подстакнути да учење разумеју као целоживотни процес (важност упорности, самодисциплине и самоподстицања; знања као једне од највиших вредности човека)

• у другом делу позвани су да наведу могуће разлоге постигнутог незадовољавајућег школског успеха (лоша мотивација, досадни садржаји, нередовно учење, учење за кратки рок… )

• у трећем делу ученици су отварали слагалицу из чијих поља се крију тврдње везане за учење које коментаришемо, анализирамо, износимо лично искуство да би закључили о истинитости истих, промислили и потенцијално применили у будућности током свог учења.

Утисци ученика:

„Разговор ми је помогао да боље разумем појам учења, као и како треба правилно учити. Драго ми је што сам присуствовала јер сам добила више мотивације за рад и побољшање оцена.”

„Радионица је била веома занимљива и корисна. Добила сам велики број корисних савета за успешно учење.”

„На интересантан начин презентована не баш омиљена тема. Пожелела сам да се вратим учењу.”

На крају, закључујемо да је учење индивидуализован процес током којег ћемо применити неке од наведених метода које одговарају нашем темпу и одликама учења.

Срећно и успешно учење!

Ученици РЈ „Змај” и

Биљана Јанковић, педагог

X