Психолошке радионице за ученике

У времену у којем све важнији постаје рад на унапређивању менталног здравља у друштву, значајна је сарадња коју смо ове школске године успоставили са организацијом ПИН. Планирана је реализација шест психолошких радионица које за циљ имају едукацију о менталном здрављу, његово унапређење и смањење стреса и психичких тешкоћа младих.

Прва радионица одржана је крајем септембра, а на њој су активно учествовали ученици из свих наших радних јединица. Уводни део обухватио је разматрање истина и заблуда везаних за ментално здравље. Отворено су изражавани ставови о улози емоционалне интелигенције у међуљудским контактима, о томе да ли вежбање и исхрана могу да утичу на ментално здравље, како на нас утичу медији итд. Сложили смо се да ментално добростање има једнак значај за нас као и физичко здравље и да постоје начини на које се о њему можемо бринути. А првенствено је то упознавање себе, прихватање сопствених осећања и отворен разговор о овој тематици.

Кроз ове радионице, омогућен је још један вид психосоцијалне подршке младима, а при наредним сусретима биће обрађене и теме као што су: специфичне психолошке тешкоће код младих, важност разговора са породицом, вештине за очување менталног здравља. Ученици ће моћи да путем слободне размене и дискусије са водитељком радионице, психологом ПИН-а Александром, као и кроз њену несебичну и професионалну саветодавну помоћ да препознају сопствене емоције и изборе се са стресом у својој свакодневици.

X