Реализован пројекат приступних рампи у Ученичком центру Београд

Ученички центар Београд је савремена установа која својим корисницима пружа услуге трудећи се да квалитет подигне на ниво у складу са највишим стандардима који је сврставају у високо категоризоване установе овог типа у Србији.

Током ове школске године   наставили смо са улагањима која ће даље унапредити квалитет наших услуга. Циљ нам је био да израдом и постављањем приступних рампи первазиђемо постојеће архитектонске баријере и учинимо приступ објектима, кретање и боравак унутар објекта учинимо могућим и за особе са инвалидитетом, старијим и тешко покретним особама које су посетиоци Центра. Као друштвено одговорна установа приступачна свима, свесна да приступачност значи рушење свих врста баријера , релизовали смо пројекат уградње приступних рампи за инвалиде у три наше радне јединице: „Змај“, „Алекса Дејовић“ и „Карађорђе“ и тиме омогућили да се  особе са инвалидитетом што боље интегришу у све токове.

У циљу промовисања равноправности и подизању свести јавности о дискриминацији особа са инвалидитетом  на овај начин радимо на јачању солидарности и емпатије у друштву,  подижемо свест о једнаким правима свих грађана. Оваквим пројектима код наших ученика подстичемо развијање духа толеранције, прихватање различитости и недискриминаторног понашања.

Иако је још увек мали број оних које су озбиљно и на свеобухватан начин приступили превазилажењу овог проблема, ми смо на овај начин као друштвено одговорна институција  пoдржали пројекат нашег града – Београд без баријера,у оквиру ког је  постављено  око 500 рампи.

На овај начин позивамо јавност и компаније да се укључе у развој активности које ће подстицати  даљу друштвену инклузију.