Секција Теретана

Секција Теретана се свакодневно одржава уз стручни надзор, вођење и показивање вежби почетницима од стране васпитача Данила Шћекића и Блаже Шћепановића. Велики број ученика је заинтересован и редовно похађа ову секцију. Могућност адекватног коришћења теретане коју им пружа Установа је од великог значаја за ученике, поготову због животног периодa у ком се налазе. Направљен је правилник коришћења теретане који ученици поштују. У плану је одржавање такмичења у снази у наредном периоду.

Данило Шћекић, васпитач

РЈ Алкеса Дејовић