УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Правилно физичко вежбање у функцији психо – физичког развоја адолесцената

У оквиру секције Здравствени клуб, као и за потребе реализовања активности Тима за заштиту ученика од болести зависности у дворишту РЈ „Петар Драпшин” у среду 26.05.2021. у 20 часова организована је радионица са практичним приказом на тему физичких активности и правилног вежбања адолесцената и значај који таква врста активности остварује на психо – физички развој код младих.

Важност правилног приступа у вежбању и спровођење адекватних вежбовних процедура и облика кретања је јако важна када је развој адолесцената у питању.

Потреба за кретањем и покретом је урођена потреба човека и важно је бринути о свом телу и здрављу , спровођењем адекватних спољашњих стимулација у облику телесног ангажовања које утиче како на коштано – мишићни систем, тако и на когнитивну а и на афективну страну личности адолесцената.

Ученици имају редовне часове физичког васпитања, многи од њих активно тренирају а оно што је важно јесте да би свако од њих требало да развија своје лично рекреативно искуство и знање. У том контексту ова радионица је прва у низу и најава за „пакет“ радионица које се планирају за следећу школску годину у оквиру секције Здравствени клуб а које ће усмеравати и покренути ученике у правцу редовног и правилног физичког вежбања.

Ограђено двориште у склопу дома омогућава да се активности реализују у том амбијенту када временски услови то дозвољавају.

На радионици смо говорили о значају физичких активности, како правилно организовати своју личну рекреативну и вежбовну рутину, да будемо активнији у току дана у свакодневним активностима, да мање седимо и да се више крећемо.

Извршена је демонстрација вежбе чучањ, као и чучањ искорак где смо говорили о биомеханичким карактеристикама вежбе на основу индивидуалне грађе и функционалности тела. Указано је на то како може доћи до повреда уколико се покрет врши на неправилан начин и шта је потребно да урадимо да до повреда не дође.

Ученици су склони да вежбају у теретани, често без надзора тренера и стручних лица и да користе оптерећења која често нису примерена покрету који изводе. Неретко се на тај начин стварају микротрауме које могу да изазову и озбиљне повреде.

Дотакли смо и тему мотивације и вољног момента за ангажовањем у правцу вежбања, важност дисциплине и добрих навика које касније у животу могу да имају значајну улогу у постизању добрих резултата.

Реализатор, васпитач: Ана Петровић