УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Радионица у РЈ „Змај“ на тему изазови младих

Изазови с којима се млади сусрећу у данашњем постмодерном добу су бројни.
Више него икад млади су изложени утицају медија, друштвених мрежа, доступности и неселекцији информација, а ту су и увек савремене бољке попут патње младалачке љубави, а затим и разни облици менталних проблема – анксиозности, депресије… све то може да услови неке од облика ризичних понашања и разних облика зависности.

У РЈ „Змај“ Тим за превенцију наркоманије организовао је интерактивну радионицу са ученицима на тему Ризична понашања младих.  Концепт радионице је био у облику дуел дискусије, а реквизити као иницијатори разговора су се налазили на „шведским столовима“.

Радионица је замишљена тако да ученици извуку одређену тему (на пример: разне зависности, младалачка љубав, наркоманија…)па да са стола изаберу стихове популарних песама који осликавају задату тему, а затим са другог стола изаберу карту, која је за њих симболична и на крају испричају причу у којој обједињују све ове кораке. Карте су из друштвене игре Диксит, и биле су користан реквизит у овој радионици због своје пројективности – свако је у њима видео неку своју причу. Радионица је имала изузетну динамику, ученици су се смењивали у испољавању фантастичне маште, креативности, али и знања – показујући познавање сваке од извучених тема. Са великим жаром и елоквенцијом су заступали своје ставове, допуњујући противничке екипе. Направили су сјајну, позитивну, ентузијастичну атмосферу. Упознали су се кроз игру, зближили, поларисали. Искористили смо прилику да с њима продискутујемо и резултате анкете о изложености ученика насиљу, која показује да из године у годину расте број ученика који не би пријавили насиље, „јер их се то не тиче“. Сви присутни су били изричито против тог става. Образлагали су колико је битна емпатија, солидарност и принципи, јер „сутра може свако од нас да буде у тој ситуацији“.

О теми Разни облици зависности ученици су сами навели наркоманију као један од најтежих облика зависности и заузели јасан критички став према употреби психоактивних супстанци. Како су остале извучене теме биле Имати свој став, Младалачка љубав, Ризична понашања, ученици су на крају сами поентирали причу објашњавајући узрок ризичног понашања домино ефектом: немање свог сопственог „ја“, лабилношћу карактера и недостатак љубави према себи и другима проузроукује нестабилност и доводи до ризичног понашања и може да буде подлога за стварање разних облика зависности. Добре вести су ипак то што су ученици препознали и раздвојили пожељено од непожељног понашања и имали су јасно дефинисан и изражен став о последицама које ризично понашање са собом носи.

Јелена Вицо, стручни сарадник

Исидора Обрадовић, васпитач