УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Поводом Светског дана дизајна – 27. април

Светски дан графичког дизајна установљен је са циљем да учини видљивом креативну продукцију која обликује општу ликовну културу и постаје саставни део савременог живота свакодневне  комуникације.  Графички дизан је примењена уметност и има за задатак графичко обликовање комуникација различитих медија: новине, часописи, плакати, билборди, визит карте, маркетиншке кампање производа и услуга и др. У новијем значењу графички дизајн укључује продукције прилагођене електронским медијима. Графички дизајн је свуда око нас, а ми тога нисмо свесни. Све око нас је стилски обрађено, ТВ рекламе, слике у нашим омиљеним новинама и магазинима, рекламе на мајицама, лого познатих кућа. Ово је уметност где се идеја визуализује. Развој графичког дизајна као професије је у врло уској вези са технолошким иновацијама, друштвеним потребама и визуелном маштом ствараоца. Најстарији пример срећемо у манускриптима старе Кине, Египта и Грчке. Појавом штампарства у 15. веку геафички дизајн се прилагођава новом времену и од тада се непрестано развија. Крајем 19. века графички дизајн се обликује у форму коју данас препознајемо и срећемо га у све већем броју професија у којима се користи делом због увођења нових технологија и тржишних могућности које се отварају индустријском револуцијом. Године 1922. Вилијам А. Двигнис даје име ,,графички дизајн“ овој, тада новој области примењене уметности.

Наш најпознатији и светски познати дизајнер, Славимир Стојановић Футро, рођен је у Београду 7. јануара 1969.године. Завршио је школу за Индустријски дизајн, а школовање наставља на Академији примењених уметности и на Универзитету у Гетерборгу. Добитник је више од 200 међународних награда и признања. Његови радови су део колекција у музеју Помпиду у Паризу, у Музеју уметности и реклама у Хамбургу и у Музеју у Варшави.

На овом линку може се погледати занимљиво предавање Славимира Стојановића.

Васпитач Јасминка Чолић

X