УЧЕНИЧКИ КУТАК / АКТИВНОСТИ У ДОМУ / КОРИСНИ ЛИНКОВИ /// Седми међународни конгрес ученичких домова у Словенији

Удружење васпитача ученичких домова Словеније, у сарадњи са Заводом за образовање Републике Словеније и Заједницом ученичких домова организовало је Седми међународни стручни конгрес под називом:

ИЗАЗОВИ ОБРАЗОВАЊА У ГЛОБАЛНОМ ДРУШТВУ“

Конгрес ће се одржати 25. и 26. марта 2021. године  у просторијама Ученичког дома Табор у Љубљани (ове године због специфичне епидемиолошке ситуације онлајн).

Циљеви конгреса усмерени су на стручно усавршавање, размену мишљења, увиде унутар и изван струке и учвршћивање професионалног идентитета васпитача ученичких домова.

Васпитачи Дома ученика средњих школа Београд одазвали су се срдачном позиву наших колега из Дома ученика Бежиград у Љубљани и узели учешће на овој манифестацији.

Укључивши се у  професионални изазов десет вапитача и стручних сарадника наше установе конципирало је теме у оквиру понуђених подручја.

Одабране теме су замишљене, урађене и прослеђене Управном одбору конгреса, а током јануара месеца и позитивно оцењене од стране рецензената. Овим су сви радови стекли право да буду објављени у Зборнику Седмог међународног конгреса ученичких домова Словеније. Следи други део посла, а то је израда презентација и активно учешће у самом раду конгреса, онлајн, са учешћем у дискусионим групама.

Свакако је потребно истаћи имена, како учесника, тако и теме којима су се представили.

  1. Даница Вуксановић, педагог, заменик директора – „Компетенције и професионални развој васпитача у дому ученика“
  2. Данијела Илић, педагог, стручни сарадник – „Изазови онлајн учења у дому ученика
  3. Мирјана Илић, проф. књижевности, васпитач – „Толеранција као изазов домског живота
  4. Миона Ерцег, социлог, васпитач -„ Помоћ васпитача у адаптацији ученика на дом“
  5. Горан Рашић, дипл. ветеринар, васпитач – „Извиђаштво као фактор превенције насиља“
  6. Сања Ребић, дипл. економиста, васпитач  – „Ученици као чувари фолклорног наслеђа
  7. Љиљана Дашић, проф. историје, васпитач – „Континуирани и систематски рад са ученицима на пољу културних и спортских активности током школске године“
  8. Ана Петровић, проф. физичког васпитања, васпитач – „Могуће тенденције у развоју ученичких домова (вредности, уверења, перспективе, могућности)
  9. Ксенија Мијаиловић, политиколог социјалне политике, васпитач – „Суочавање младих са свременим изазовима друштва“
  10. Марина Шекуларац, проф. књижевности, васпитач – „Морално-етички аспект у употреби дигиталних технологија у образовно-васпитном процесу“.

 

11. фебруар 2021. године, Београд

Верица Крша

Координатор васпитне службе