Здравствени клуб

Здравствени клуб је 26.12.2023. организовао и реализовао тему – ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ – кроз презентацију, разговор и филм. У оквиру теме поред упознавања са важним информацијама у вези појмова, узрока, фактора ризика, последица, лечења, обрађене су и најновије синтетичке дроге. У прилог теми приказан је инсерт из филма „ВИРТУЕЛНА СТВАРНОСТ“ који илуструје зависнике.

Ученици су показали изуетно интересовање и узели учешће у разговору на ову тему давајући примере из школске праксе (токсикологија ВМА) или из других животних ситуација.

Александра Вујновић

РЈ „Карађорђе“